VILA ZA SENO I GRANE

Traktorske vile služe za prenošenje sena, bala, snopova kukuruza, za iznošenje granja iz voćnjaka i slično. Konstrukcija vila omogućava da se preko hidrauličnog sistema traktora vrši pritiskanje mase u transportu. Pritiskivač vila je podesiv, a podešavanje se vrši promenom dužine toplinga traktora. 

Galerija slika

Vila