Setvospremači

Setvospremač je po svojoj konstrukciji namenjen širokoj primeni u obradi zemljišta i do sada dobijenim rezultatima jedno od najboljih savremenih oruđa u poljoprivredi. Prvenstveno je namenjen za predsetvenu pripremu zemljišta, jednu od najvažnijih operacija u tehnološkom procesu proizvodnje ratarskih kultura. Pored ovoga koriste se i kod aeracije pašnjaka, proređivanje njiva zasejanih pšenicom, ljuštenje strnjišta, mehaničkog suzbijanja korovskih biljaka itd.

Radni organ sačinjava elastična “S” opruga sa različitim noževima koja prilikom vibracije sitni zemljište. Pored “S” opruga, usitnjavanje potpomažu i rotori.
U zavisnosti od radnog zahvata setvospremača postoje model i sa i bez krila.