Burgija za sadnju voća

Traktorska bušilica za zemlju obavlja bušenje rupa u zemlji za različite potrebe kao što su sadnja voca i postavljanje stubova za ograde ili žičanih špalira za voćnake i vinograde ali i za bušenje rupa za postavljanje bandera.

Sama spirala je napravljena od lima debljine 8mm. Spiralu čine dva početka na čijim vrhovima su izmenjivi noževi.